تعداد مقالات: 55
52. تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی...

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 101-120

محمود بشیری؛ علی خالقی بابایی؛ زهره صفدری


54. «سمبل» و جایگاه آن در شعر احمد شاملو (با تکیه بر شعر «مه»)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 116-138

نسرین شکیبی ممتاز


55. ترجمه و موسیقی شعر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 121-142

علیرضا جعفری؛ مهدی شفیعیان