تعداد مقالات: 55
-23. مرصادالعباد: انحرافی در سنت متون صوفیانه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-10

لیلا حر؛ محمد غلامرضایی


-21. مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-16

غلامعلی زارع؛ حسین فامیلیان سورکی؛ حلیمه دائمی


-20. بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم

دوره 2، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 1-18

مسعود باوان پوری؛ عبدالحسین شهبازی؛ نسرین علی اکبری


-19. بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 1-24

احمد تمیم داری؛ مریم شکوهی نیا؛ شیما باقری


-18. مفهـوم «غیـاب» در ادبیات

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 25-39

مسعود فرهمندفر؛ غلامرضا سمیع گرگانرودی


-17. فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 1-14

مسعود باوان پوری؛ الهام صحرایی؛ محمدرضا شیرخانی


-16. تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی در"غزلیات عطّارنیشابوری"

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 81-98

رقیه نصرتی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


-14. حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 11-30

وانگ زن رونگ


-13. نقد اجتماعی در آثار سعدی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 11-40

محمود مهرآوران؛ مهدی قاسمی


-10. بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 41-61

لیلا نوروزپور؛ نجمه بخشی


-9. بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 63-83

یدالله پشابادی؛ حمیدرضا خوارزمی؛ وحیدرضا ببربیان


-8. پژوهش تطبیقی مرثیه های خاقانی و ابن نباته مصری در سوگ فرزندشان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 15-28

حسن خلف؛ عارفه زنگانه


-7. تحلیل حکایات اسرارنامه، بر پایۀ نظریۀ کانون روایت (درونی و بیرونی) ژنت

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 1-18

رضا جلیلی؛ پروین دخت مشهور


-5. خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 31-46

مسعود فرهمندفر؛ احمد رضایی جمکرانی


-4. نگرش جامعه‌شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 41-62

فاطمه ابراهیمی توچایی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


-3. بررسی جلوه های حکمت عملی در اشعار پایداری طاهره صفارزاده

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-50

فاطمه گوشه نشین؛ سید عالیه حسین زاده علوی


0. نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 29-38

علی رجبی دوغیکلایی؛ فرزاد بالو


شماره‌های پیشین نشریه