نویسنده = گلشاهی، طواق گلدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عناصر داستانی رمان«آتش زیر خاکستر» اثر «مسعود دیه‏جی»

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-116

راضیه ارنظری قرنجیک؛ طواق گلدی گلشاهی؛ کبری نودهی