نویسنده = شکیبی ممتاز، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. «سمبل» و جایگاه آن در شعر احمد شاملو (با تکیه بر شعر «مه»)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 116-138

نسرین شکیبی ممتاز