نویسنده = متولی، حدیثه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره»

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 115-125

مسعود باوان پوری؛ فاروق نعمتی؛ نرگس لرستانی؛ حدیثه متولی