نویسنده = زنگانه، عارفه
تعداد مقالات: 1
1. پژوهش تطبیقی مرثیه های خاقانی و ابن نباته مصری در سوگ فرزندشان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 15-28

حسن خلف؛ عارفه زنگانه