نویسنده = ببربیان، وحیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 63-83

یدالله پشابادی؛ حمیدرضا خوارزمی؛ وحیدرضا ببربیان