نویسنده = ذبیح نیا عمران، آسیه
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی نقش قهرمانان درافسانه های جواهرالاسمار(طوطی نامه) الثغری

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 51-62

علی نجفی؛ آسیه ذبیح نیا عمران