نویسنده = صفدری، زهره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی...

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 101-120

محمود بشیری؛ علی خالقی بابایی؛ زهره صفدری