نویسنده = شایدولایوا، نورگل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 85-100

نورگل شایدولایوا؛ عباسعلی وفایی؛ ضیاءالدین تاج الدین