نویسنده = قربان پور، نفیسه
تعداد مقالات: 1
1. قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 99-115

لیلا نوروزپور؛ نفیسه قربان پور