نویسنده = حسن زاده میرعلی، عبدالله
تعداد مقالات: 3
1. تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی در"غزلیات عطّارنیشابوری"

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 81-98

رقیه نصرتی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


2. نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 97-114

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سمیه میکده فریمان


3. نگرش جامعه‌شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 41-62

فاطمه ابراهیمی توچایی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی