نویسنده = زارع، غلامعلی
تعداد مقالات: 2
1. موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 39-68

حسین فامیلیان سورکی؛ غلامعلی زارع


2. مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-16

غلامعلی زارع؛ حسین فامیلیان سورکی؛ حلیمه دائمی