نویسنده = نوروزپور، لیلا
تعداد مقالات: 2
1. قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 99-115

لیلا نوروزپور؛ نفیسه قربان پور


2. بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 41-61

لیلا نوروزپور؛ نجمه بخشی