نویسنده = باوان پوری، مسعود
تعداد مقالات: 5
1. بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 63-80

آشورقلیچ پاسه؛ مسعود باوان پوری؛ حدیثه متولی؛ مریم دریانورد


2. فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 1-14

مسعود باوان پوری؛ الهام صحرایی؛ محمدرضا شیرخانی


3. بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره»

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 115-125

مسعود باوان پوری؛ فاروق نعمتی؛ نرگس لرستانی؛ حدیثه متولی


4. بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم

دوره 2، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 1-18

مسعود باوان پوری؛ عبدالحسین شهبازی؛ نسرین علی اکبری


5. بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 59-72

مسعود باوان پوری؛ طیبه فدوی؛ نرگس لرستانی