نویسنده = فدوی، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 59-72

مسعود باوان پوری؛ طیبه فدوی؛ نرگس لرستانی