نویسنده = لرستانی، نرگس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره»

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 115-125

مسعود باوان پوری؛ فاروق نعمتی؛ نرگس لرستانی؛ حدیثه متولی


2. بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 59-72

مسعود باوان پوری؛ طیبه فدوی؛ نرگس لرستانی