نویسنده = ابراهیمی توچایی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نگرش جامعه‌شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 41-62

فاطمه ابراهیمی توچایی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی