نویسنده = شفیعیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ترجمه و موسیقی شعر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 121-142

علیرضا جعفری؛ مهدی شفیعیان