نویسنده = عاملی رضایی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهۀ شصت و هفتاد

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 63-78

مریم عاملی رضایی