نویسنده = بالو، فرزاد
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 29-38

علی رجبی دوغیکلایی؛ فرزاد بالو


2. نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 95-120

فرزاد بالو؛ علی رجبی دوغیکلایی