نویسنده = دائمی، حلیمه
تعداد مقالات: 1
1. مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-16

غلامعلی زارع؛ حسین فامیلیان سورکی؛ حلیمه دائمی