نویسنده = نصرتی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی در"غزلیات عطّارنیشابوری"

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 81-98

رقیه نصرتی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی