نویسنده = شهبازی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم

دوره 2، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 1-18

مسعود باوان پوری؛ عبدالحسین شهبازی؛ نسرین علی اکبری