کلیدواژه‌ها = کارکرد
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی نقش قهرمانان درافسانه های جواهرالاسمار(طوطی نامه) الثغری

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 51-62

علی نجفی؛ آسیه ذبیح نیا عمران


2. موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 39-68

حسین فامیلیان سورکی؛ غلامعلی زارع