کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 5
1. تأملی در اغراض به‌کارگیری تلمیحات اسطوره‌ای و حماسی در دیوان خاقانی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 37-50

اکبر حیدریان؛ مریم صالحی نیا


2. موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 39-68

حسین فامیلیان سورکی؛ غلامعلی زارع


3. نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 29-38

علی رجبی دوغیکلایی؛ فرزاد بالو


4. بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 59-72

مسعود باوان پوری؛ طیبه فدوی؛ نرگس لرستانی


5. نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 95-120

فرزاد بالو؛ علی رجبی دوغیکلایی