کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تعداد مقالات: 3
1. قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 99-115

لیلا نوروزپور؛ نفیسه قربان پور


2. بررسی ریخت‌شناسانه داستان حسنک وزیر

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 69-84

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ فراست دژداه


3. نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 97-114

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سمیه میکده فریمان