کلیدواژه‌ها = مادر حسنک وزیر
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 97-114

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سمیه میکده فریمان