کلیدواژه‌ها = موبدان
1. موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 39-68

حسین فامیلیان سورکی؛ غلامعلی زارع


شماره‌های پیشین نشریه