کلیدواژه‌ها = سعدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 41-61

لیلا نوروزپور؛ نجمه بخشی


2. انسان در دیدگاه سعدی ونیمایوشیج

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 73-84

ثوراله نوروزی داودخانی


3. نقد اجتماعی در آثار سعدی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 11-40

محمود مهرآوران؛ مهدی قاسمی