کلیدواژه‌ها = ایلیاد
1. نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 95-120

فرزاد بالو؛ علی رجبی دوغیکلایی


شماره‌های پیشین نشریه