تعداد مقالات: 55
2. مرصادالعباد: انحرافی در سنت متون صوفیانه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-10

لیلا حر؛ محمد غلامرضایی


4. مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-16

غلامعلی زارع؛ حسین فامیلیان سورکی؛ حلیمه دائمی


5. بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم

دوره 2، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 1-18

مسعود باوان پوری؛ عبدالحسین شهبازی؛ نسرین علی اکبری


6. بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 1-24

احمد تمیم داری؛ مریم شکوهی نیا؛ شیما باقری


7. فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 1-14

مسعود باوان پوری؛ الهام صحرایی؛ محمدرضا شیرخانی


8. مفهـوم «غیـاب» در ادبیات

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 25-39

مسعود فرهمندفر؛ غلامرضا سمیع گرگانرودی


9. تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی در"غزلیات عطّارنیشابوری"

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 81-98

رقیه نصرتی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


10. تحلیل حکایات اسرارنامه، بر پایۀ نظریۀ کانون روایت (درونی و بیرونی) ژنت

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 1-18

رضا جلیلی؛ پروین دخت مشهور


11. حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 11-30

وانگ زن رونگ


12. نقد اجتماعی در آثار سعدی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 11-40

محمود مهرآوران؛ مهدی قاسمی


13. پژوهش تطبیقی مرثیه های خاقانی و ابن نباته مصری در سوگ فرزندشان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 15-28

حسن خلف؛ عارفه زنگانه


17. بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 41-61

لیلا نوروزپور؛ نجمه بخشی


18. بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 63-83

یدالله پشابادی؛ حمیدرضا خوارزمی؛ وحیدرضا ببربیان


19. نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 29-38

علی رجبی دوغیکلایی؛ فرزاد بالو


20. خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 31-46

مسعود فرهمندفر؛ احمد رضایی جمکرانی


22. بررسی جلوه های حکمت عملی در اشعار پایداری طاهره صفارزاده

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-50

فاطمه گوشه نشین؛ سید عالیه حسین زاده علوی


23. نگرش جامعه‌شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 41-62

فاطمه ابراهیمی توچایی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


25. نقد و بررسی نقش قهرمانان درافسانه های جواهرالاسمار(طوطی نامه) الثغری

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 51-62

علی نجفی؛ آسیه ذبیح نیا عمران