دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1396 
1. بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی

صفحه 1-24

احمد تمیم داری؛ مریم شکوهی نیا؛ شیما باقری


2. مفهـوم «غیـاب» در ادبیات

صفحه 25-39

مسعود فرهمندفر؛ غلامرضا سمیع گرگانرودی


4. بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی

صفحه 63-83

یدالله پشابادی؛ حمیدرضا خوارزمی؛ وحیدرضا ببربیان


6. نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی

صفحه 97-114

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سمیه میکده فریمان


7. بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره»

صفحه 115-125

مسعود باوان پوری؛ فاروق نعمتی؛ نرگس لرستانی؛ حدیثه متولی