دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 1-120 
1. فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق

صفحه 1-14

مسعود باوان پوری؛ الهام صحرایی؛ محمدرضا شیرخانی


5. بررسی ریخت‌شناسانه داستان حسنک وزیر

صفحه 69-84

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ فراست دژداه


6. بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی

صفحه 85-100

نورگل شایدولایوا؛ عباسعلی وفایی؛ ضیاءالدین تاج الدین


7. تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی...

صفحه 101-120

محمود بشیری؛ علی خالقی بابایی؛ زهره صفدری